Lipiec 2019

Zapytanie ofertowe 7/2019 - zawiadomienie o nierozstrzygnięciu

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" informuje o nierozstrzygnięciu wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytaria ofertowego na wybór dostawcy całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem, zakup jest wspołfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014 - 2020.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA