Zmiana siedziby Stowarzyszenia

Z dniem 14 lipca 2014 roku zmieniamy siedzibę Stowarzyszenia i wszystkich placówek, znajdziecie nas na ul. Stefana Batorego 64H w Skierniewicach.

Numery telefonów:

Stowarzyszenie - 504076640

Biuro Porad Obywatelskich - 504076640

Centrum Wolontariatu – 504076640

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II - 501664266

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy – 501664266

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - 501664258

Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym - 501664258

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.