Zespół

W Stowarzyszeniu pracuje ok. 38 osób, w tym 22 osoby na umowę o pracę. Większość osób pracuje przy realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. We wszystkich obszarach działalności średnio pracuje dwóch wolontariuszy, w przeprowadzanych akcjach ich liczba jest różna.