Zespół

W Stowarzyszeniu pracuje ok. 38 osób, w tym 22 osoby na umowę o pracę. Większość osób pracuje przy realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. We wszystkich obszarach działalności średnio pracuje dwóch wolontariuszy, w przeprowadzanych akcjach ich liczba jest różna.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA