ZAZ Balcerów

ZAZ Balcerów - informacje o projekcie

Projekt pt. „ZAZ Balcerów” realizowany jest w okresie od 2018-08-01 do 2020-07-31. Celem projektu jest "Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym". 

Świąteczne dekoracje w ZAZ Balcerów.

Krótka prezentacja rękodzieła naszych pracowników z ZAZ "Balcerów". Prace można zakupić:

- mały anioł - 7,00 zł

- duży anioł - 12,00 zł

- choinka wykonana metodą czesankową (20 cm wys.) - 25,00 zł

- bombka mała wykonana metodą czesankową (5 cm średnica) - 10,00 zł

- bombka średnia wykonana metodą czesankową (8 cm średnica) - 15,00 zł

- bombka duża wykonana metodą czesankową (10 cm średnica) - 20,00 zł

- bombka największa wykonana metodą czesankową (15 cm średnica) - 25,00 zł

ZAZ "BALCERÓW" - krótko o nas.

Zakład Aktywności Zawodowej „Balcerów” jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką  utworzoną przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020 - usługa przewozu z terenu powiatu skierniewickiego 15 osób z niepełnosprawnościami „ do pracy i z pracy”.

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługę przewozu z terenu powiatu skierniewickiego  15 osób z niepełnosprawnościami „ do pracy i z pracy”./ pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Balcerowie/ Usługa świadczona będzie w ramach projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Nie rozstrzygnięcie zapytania nr 1/2020

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”  nie wyłoniło wykonawcy świadczącego usługę przewozu z terenu powiatu skierniewickiego  15 osób z niepełnosprawnościami „ do pracy i z pracy”

Ogłoszenie o naborze pracowników ZAZ

Poszukujemy osób na stanowiska:

  • Dyrektor/ka ZAZ
  • Fizjoterapeuta/Fizjoterapeutka
  • Instruktor Ogrodnik/Instruktorka Ogrodniczka
  • Instruktor/instruktorka Terapii zajęciowej

praca pod adresem Balcerów 15 C, 96-100 Skierniewice. Nabór ogłoszony jest w ramach projektu „ZAZ Balcerów” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Strony