Władze

Zarząd Główny:

Przewodniczący Zarządu Głównego – Ewa Kaźmierczak

Skarbnik Zarządu Głównego – Grażyna Socha

Sekretarz Zarządu Głównego – Ewelina Lorenc

Członek Zarządu Głównego – Ewa Bońkowska

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Renata Adamkiewicz

Członek – Bogusława Wójcik

Członek –Elżbieta Michalak