Władze

Zarząd Główny:

Przewodniczący Zarządu Głównego – Ewa Kaźmierczak

Skarbnik Zarządu Głównego – Elżbieta Melon

Sekretarz Zarządu Głównego – Danuta Pejska

Członek Zarządu Głównego – Waldemar Podkoń

Członek Zarządu Głównego – Grażyna Socha

Członek Zarządu Głównego – Ewelina Lorenc

Członek Zarządu Głównego – Lidia Szczepaniak

Członek Zarządu Głównego – Bożena Rutkowska

Członek Zarządu Głównego – Anna Wesołowska

Członek Zarządu Głównego – Edward Lorenc

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Jolanta Komora

Członek – Dorota Cochorna

Członek – Zuzanna Murgrabia

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA