Władze

Zarząd Główny:

Przewodniczący Zarządu Głównego – Ewa Kaźmierczak

Skarbnik Zarządu Głównego – Elżbieta Melon

Sekretarz Zarządu Głównego – Danuta Pejska

Członek Zarządu Głównego – Waldemar Podkoń

Członek Zarządu Głównego – Grażyna Socha

Członek Zarządu Głównego – Ewelina Lorenc

Członek Zarządu Głównego – Lidia Szczepaniak

Członek Zarządu Głównego – Bożena Rutkowska

Członek Zarządu Głównego – Anna Wesołowska

Członek Zarządu Głównego – Edward Lorenc

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Jolanta Komora

Członek – Dorota Cochorna

Członek – Zuzanna Murgrabia