Skierniewicki CUŚ

Skierniewicki CUŚ - informacje o projekcie

Celem głównym  projektu jest zapewnienie lepszego dostępu, na terenie powiatu skierniewickiego, do usług społecznych osobom niesamodzielnym umożliwiającym im uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym.

Strony