Projekty

Skierniewicki CUŚ - informacje o projekcie

Celem głównym  projektu jest zapewnienie lepszego dostępu, na terenie powiatu skierniewickiego, do usług społecznych osobom niesamodzielnym umożliwiającym im uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym.

ZAZ Balcerów - informacje o projekcie

Projekt pt. „ZAZ Balcerów” realizowany jest w okresie od 2018-08-01 do 2020-07-31. Celem projektu jest "Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym". 

Święty Mikołaj przygotowuje się do wizyty u nas.

Jak co roku, od kilku lat w okresie przedświątecznym Swięty Mikołaj przybywa również do nas.W przygotowaniu prezentów pomaga Wojewoda Łódzki, który dofinansowuje zakup paczek, w ramach zadania "Pomoc świąteczna"

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" realizuje projekt pt. „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, w ramach działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.