Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na audyt projektu

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" Informuje o wyborze oferenta na przeprowadzenie audytu projektu pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II w Skierniewicach współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy ZZO/000225/05/D zawartej w dniu 06 maja 2019 roku. 
ZałącznikRozmiar
PDF icon Powiadomienie o wyborze wykonawcy audytu53.33 KB