Poradnictwo

W ramach Punktu Porad Obywatelskich, prowadzimy Punkt w Skierniewicach, do grudnia 2005 roku prowadziliśmy dodatkowo Punkty w Makowie i Nowym Kawęczynie. Integrację skierniewickich ngos realizujemy poprzez: organizowanie spotkań, szkoleń, udzielanie informacji i porad. Organizacja uprawniona jest do otrzymywania nawiązek. Uzyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na następujące cele:

  • zwiększanie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
  • prowadzenie działalności zdrowotnej i rehabilitacyjnej.

Przejdź na stronę Biura Porad Obywatelskich.