Poradnictwo

W ramach Punktu Porad Obywatelskich, prowadzimy Punkt w Skierniewicach, do grudnia 2005 roku prowadziliśmy dodatkowo Punkty w Makowie i Nowym Kawęczynie. Integrację skierniewickich ngos realizujemy poprzez: organizowanie spotkań, szkoleń, udzielanie informacji i porad. Organizacja uprawniona jest do otrzymywania nawiązek. Uzyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na następujące cele:

  • zwiększanie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
  • prowadzenie działalności zdrowotnej i rehabilitacyjnej.

Przejdź na stronę Biura Porad Obywatelskich.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA