Ograniczenie działalności w związku z koronawirusem

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” zawiesza do 25 marca 2020 r.:

  1. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy,
  2. Ośrodek Opiekuńczo –Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II

NZOZ Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych ogranicza przyjmowanie pacjentów w okresie od 17 do 27 marca 2020r. Przyjmowani będą pacjenci, tylko po wcześniejszym, telefonicznym potwierdzeniu z Ośrodkiem.

Niezbędne informacje i wyjaśnienia są udzielane pod nr telefonu:

  1. NZOZ 725-707-555,
  2. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy i Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych 501 664 266,
  3. Stowarzyszenie „Wspólna Troska” 504 076 640.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA