O nas

Stowarzyszenie powstało w celu:

 • zwiększania aktywności zawodowej, społecznej i fizycznej osób niepełnosprawnych,
 • rozwoju i promocji idei społeczeństwa obywatelskiego.

Stawiane cele realizujemy w obszarach:

Swoją działalność prowadzimy na rzecz mieszkańców Skierniewic i okolicznych gmin (teren byłego województwa skierniewickiego).

W ramach działalności nieodpłatnej:

 • udzielamy pomocy rodzinom w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z edukacją dzieci i innymi trudnościami życia codziennego,
 • organizujemy imprezy integracyjne, m.in.:
  • bieg majowy „Jesteśmy wśród Was”
  • imprezy okazjonalne /ogniska, wycieczki, spotkania świąteczne/
 • prowadzimy Biuro Porad Obywatelskich,
 • prowadzimy Centrum Wolontariatu w Skierniewicach.

W ramach działalności odpłatnej:

 • prowadzimy Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II w Skierniewicach,
 • organizujemy wycieczki,
 • organizujemy szkolenia.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA