Nowa siedziba Stowarzyszenia

Na początku 2013 roku rozpoczęliśmy remont budynku wydzierżawionego od Urzędu Miasta Skierniewice. Budynek położony jest na terenie byłej Jednostki Wojskowej w Skierniewicach przy ul. Batorego 64C. Wymaga kapitalnego remontu:

  • montaż wszystkich instalacji,
  • wykonanie przyłączy,
  • położenia nowych tynków,
  • docieplenia,
  • wymiany okien itp.

Całkowity koszt adaptacji wyniesie ponad dwa miliony złotych. Na dzień dzisiejszy posiadamy zabezpieczenie finansowe 70% inwestycji, są to środki własne oraz dotacja z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Nowa siedziba znacznie poprawi warunki lokalowe Stowarzyszenia, co pozwoli lepiej pomagać naszym podopiecznym. Podległy Stowarzyszeniu Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II prowadzi terapię i rehabilitację ponad dwustu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej niepełnosprawnością. Piętnaścioro dzieci z głębokim upośledzeniem realizuje obowiązek szkolny w ramach Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. Prowadzimy terapię trzydzieścioro dzieci z Autyzmem Dziecięcym. Prowadzimy również Centrum Wolontariatu organizujące szkolenia dla wolontariuszy i pomagające w znalezieniu pracy i pomocy wolontarystycznej, oraz Biuro Porad Obywatelskich, które rocznie bezpłatnie udziela ponad 500 porad.