Niepełnosprawność

Działania w obszarze niepełnosprawności

W obszarze niepełnosprawności realizujemy:

  • pomoc rodzinom w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z rehabilitacją, edukacją dzieci i innymi trudnościami życia codziennego
  • prowadzenie Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Skierniewicach (powołanej przez nasze Stowarzyszenie) dziennej placówki opiekuńczo-rehabilitacyjno-wychowawczej
  • organizację imprez integracyjnych, między innymi bieg majowy "Jesteśmy wsród Was", "Bieg Niepodległościowy"
  • organizowanie imprez okazjonalnych, między innymi ogniska, wycieczki, spotkanie z Mikołajem.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA