Niepełnosprawność

Działania w obszarze niepełnosprawności

W obszarze niepełnosprawności realizujemy:

  • pomoc rodzinom w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z rehabilitacją, edukacją dzieci i innymi trudnościami życia codziennego
  • prowadzenie Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Skierniewicach (powołanej przez nasze Stowarzyszenie) dziennej placówki opiekuńczo-rehabilitacyjno-wychowawczej
  • organizację imprez integracyjnych, między innymi bieg majowy "Jesteśmy wsród Was", "Bieg Niepodległościowy"
  • organizowanie imprez okazjonalnych, między innymi ogniska, wycieczki, spotkanie z Mikołajem.

Pomoc świąteczna 2021

Święty Mikołaj w tym roku również przygotowuje dla naszych podopiecznych paczki. Pomagają Mikołajowi Wojewoda Łódzki, który przekazał pieniądze na zakup paczek, w ramach zadania "Pomoc świąteczna". W pomoc włączyły się również osoby indywidualne oraz skierniewickie firmy. DZIĘKUJEMY.

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (POSIADAJĄCYCH WAŻNE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI), ICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW

 

W okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zapraszamy osoby nie radzące sobie z obecną, trudną sytuacją do skorzystania z pomocy psychologa i, lub psychoterapeuty.

Pomoc udzielamy przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od  9.00 do 18.00 pod numerem telefonu: 725 707 555.

Kontaktować się z nami można również:

- osobiście, pod adresem Skierniewice ul. Stefana Batorego 64 H (wejście również od ulicy 26 Dywizji Piechoty)

Święty Mikołaj przygotowuje się do wizyty u nas.

Jak co roku, od kilku lat w okresie przedświątecznym Swięty Mikołaj przybywa również do nas.W przygotowaniu prezentów pomaga Wojewoda Łódzki, który dofinansowuje zakup paczek, w ramach zadania "Pomoc świąteczna"

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

W ramach projektu grantowego pt.  „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego na mocy umowy nr UEB/000008/05/D przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymaliśmy środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania na zadania zlecane w zakre