Historia

Samoorganizacja środowiska rodziców dzieci niepełnosprawnych w rejonie Skierniewic sięga końca lat osiemdziesiątych., na samym początku skupieni byli przy Oddziale Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Skierniewicach, później do 1991 roku  pracowali pod szyldem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Następnie przyszła współpraca z Oddziałem Wojewódzkim Towarzystwa Pomocy Niepełnosprawnym ze Słupska.

Zmieniały się czasy, szyldy pod którymi działali i sprawy, którymi się zajmowali, które na początku koncentrowały się na załatwianiu pozwolenia na bezkartkowe mięso, zakup sprzętu kuchennego, jedzenie bezglutenowe itp. W 1994 roku  rodzice podjęli inicjatywę powołania nowego stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane pod nazwą Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”. Na początku 1995 roku zostały powołane Koła w Rawie Mazowieckiej, Jaktorowie, i Skierniewicach, w Żyrardowie Koło zostało powołane w 1997 roku.  W 1995 roku Zarząd Główny podjął uchwałę o  przejęciu nadzoru nad Domem Dziennego Pobytu w Żyrardowie, placówki, która została powołana w 1991 roku przez O/W Towarzystwa Pomocy Niepełnosprawnych ze Słupska.  W 1997 roku została powołana placówka dla dzieci niepełnosprawnych w Skierniewicach – Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych. Reforma administracyjna kraju spowodowała, że Koła podjęły decyzję o usamodzielnieniu się i powołały nowe stowarzyszenia. Ważnym dla Stowarzyszenia wydarzeniem  było nadanie Ośrodkowi imienia Jana Pawła II.

Stowarzyszenie „Wspólna Troska” powstało w celu pomocy rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym jednak jego działalność została poszerzona o działania na rzecz promocji społeczeństwa obywatelskiego. W tym obszarze, w 2001 pojęto inicjatywę działań na rzecz promocji wolontariatu w Skierniewicach, drugim działaniem jakie realizujemy jest służenie mieszkańcom Skierniewic informacją i poradą.