Fundacja

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Garnizonki” w Skierniewicach.

Szanowni Rodzice!

Trwa rekrutacja do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Garnizonki” w Skierniewicach.

Jest to placówka terapeutyczna – oznacza to, że kładziemy w niej szczególny nacisk na intensywną pracę terapeutyczną zmierzającą DO OSIĄGNIĘCIA JAK NAJWIĘKSZEJ SAMODZIELNOŚCI DZIECKA.  Im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem, tym większe efekty możemy osiągnąć.

Statut fundacji

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem naszej fundacji.