Regulaminy

Regulamin NZOZ

Regulamin porządkowy NZOZ OŚRODKA OPIEKUŃCZO–REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Regulamin Stowarzyszenia

Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci niepełnosprawnych „Wspólna Troska”.