Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługę przewozu z terenu powiatu skierniewickiego 15 osób z niepełnosprawnościami "do pracy i z pracy" (pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Balcerowie). Usługa świadczona będzie w ramach projektu "ZAZ Balcerów", realizowanego w ramach OSi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne" Działanie IX.1 "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

Podziękowanie dla firmy EL-INWEST Sp. z o.o

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

                                                                                          Jan Paweł II

Z podziękowaniem dla spółki EL-INWEST Sp. z o.o za dotychczasową pomoc i wsparcie,
Zarząd Stowarzyszenia „Wspólna Troska”

Podziękowania dla firmy VEKA

Serdecznie dziękujemy firmie VEKA Polska Sp. z o.o. za przekazane środki ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek i płynów do dezynfekcji. To wspaniały dar i równie wielka pomoc w tym trudnym okresie. Przesyłamy wyrazy wdzięczności za Państwa ogromne serce i nieocenioną chęć niesienia pomocy.

Dziękujemy :-)

Strony