Ogłoszenie o naborze pracowników ZAZ

Poszukujemy osób na stanowiska:

  • Dyrektor/ka ZAZ
  • Fizjoterapeuta/Fizjoterapeutka
  • Instruktor Ogrodnik/Instruktorka Ogrodniczka
  • Instruktor/instruktorka Terapii zajęciowej

praca pod adresem Balcerów 15 C, 96-100 Skierniewice. Nabór ogłoszony jest w ramach projektu „ZAZ Balcerów” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Zapytanie ofertowe opieka medyczna

Celem zamówienia jest wybór wykonawców świadczących opiekę medyczną (pielęgniarską, specjalistyczną lekarską) dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej  w Balcerowie w ramach projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Planowany termin realizacji opieki medycznej: wrzesień 2020 – 31 lipiec 2021  r.

Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 1/2020

Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 1/2020 - wybór wykonawcy świadczącego usługę przewozu z terenu powiatu skierniewickiego 15 osób z niepełnosprawnościami "do pracy i z pracy" (pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Balcerowie). Usługa świadczona będzie w ramach projektu "ZAZ Balcerów", realizowanego w ramach OSi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne" Działanie IX.1 "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

Strony