POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (POSIADAJĄCYCH WAŻNE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI), ICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW

 

W okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zapraszamy osoby nie radzące sobie z obecną, trudną sytuacją do skorzystania z pomocy psychologa i, lub psychoterapeuty.

Pomoc udzielamy przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od  9.00 do 18.00 pod numerem telefonu: 725 707 555.

Kontaktować się z nami można również:

- osobiście, pod adresem Skierniewice ul. Stefana Batorego 64 H (wejście również od ulicy 26 Dywizji Piechoty)

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

W ramach projektu grantowego pt.  „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego na mocy umowy nr UEB/000008/05/D przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymaliśmy środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania na zadania zlecane w zakre

Strony