Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór dostawcy:

  • całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem
  • pieca do ceramiki z wyposażeniem

zakup jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, którą złożył Wykonawca CERAMIKTHERM S.C. Grabski & Karpowicz,73-150 Łobez, Browarna 10.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę CERAMIKTTIERM S.C. Grabski & Karpowicz, 73-150 Łobez, Browarna 10.

W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta częściowa na dostawę pieca do ceramiki z wyposażeniem, w trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że złożona oferta nie podlega odrzuceniu, ustalono, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego wykonawcę jako najkorzystniejszą.

Wykonawca za wykonanie zamówienia zaoferował cenę w kwocię 16 300,00 zł brutto.

ZałącznikRozmiar
PDF icon powiadomienie o wyborze oferty741.14 KB

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.