Zapytanie ofertowe nr 5/2019 - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający wybrał ofertę MARGREEN Mateusz Śliwinski Sp.z.o.o 96-100 Skierniewice, Mszczonowska 101.
W niniejsrym postępowaniu wpłynęła jedna oferta na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. "Przebudowa parteru i zamiana sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej", w trakcie prowadzonego postępowania ustalono, ze złożona oferta nie podlega odrzuceniu, ustalono, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe zamawiający wybrał ofertę wyzej wymienionego wykonawcę jako najkorzystniejsą.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.