Zapytanie ofertowe nr 4/2019 - powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 15.03.2019r.
postępowanie o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p.8 ustawy Pzp

Stowarzyszenie „Wspólna Troska” jako „Zamawiający” dziękując za udztał w wyżej wymienionym postępowaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą złożył
Wykonawca:

  1. „LAS-OGRÓD” Halina i Stanisław Marcinkowscy Podtrzcianna 11A 96-115 Nowy Kawęczyn.
    Wykonawca za wykonanie zamówienia zaoferował cenę w kwocie zł brutto 11 200,00 zł.
ZałącznikRozmiar
PDF icon powiadomienie o wyborze oferty245.9 KB

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.