Zapytanie ofertowe - szkolenie opiekunów

Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „ Wspólna Troska” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: przeprowadzenie szkoleń dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 
Pełna treść zapytania, opis przedmiotu zamówienia i formularz ofertowy znajdują się w załączonych plikach.

ZałącznikRozmiar
Plik zapytanie ofertowe408.67 KB
Plik opis przedmiotu zamówienia418.63 KB
Microsoft Office document icon formularz ofertowy457 KB

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.