Zadania realizowane w ramach CUŚ

L.p.

Nazwa zadania

Opis zadania

Biuro projektu

1.

Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych

Zakres tematyczny szkoleń:

  1. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

  2. Umiejętności interpersonalne opiekunów

  3. Dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną szkolenia nt. - seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie, - zachowania trudne osób niepełnosprawnych intelektualnie (agresja, autoagresja)

  4. Organizacja opieki nad chorym przewlekle

  5. Profilaktyka i przebieg schorzeń wieku podeszłego

  6. Higiena osobista osoby niesamodzielnej

W każdym szkoleniu może uczestniczyć 15 opiekunów.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”,
96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 H, pok. 31
czynne: poniedziałek – piątek
w godzinach: 8.00 – 12.00
tel. 519 664 874
e-mail: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl

2.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 36 osób niesamodzielnych.

Usługa świadczona przez opiekuna osoby starszej lub opiekuna medycznego na podstawie kontraktu trójstronnego.  Średni miesięczny wymiar pomocy dla 1 osoby to 60 godzin.

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej,
96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20
czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00;
śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00
tel. 512 444 208
e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl

3.

Rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego

Wydłużenie czasu pracy wypożyczalni sprzętu z 10 do 13 godz. w tyg.,

zwiększenie liczby sprzętu

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej,
96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20
czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00;
śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00
tel. 512 444 208
e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl

4.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Terapia neurologopedyczna świadczona nieodpłatnie w miejscu zamieszkania beneficjenta CUŚ – osoby niepełnosprawne po udarze, afazja, utracone/zaburzone funkcje artykulacyjne – 4 godziny na miesiąc/os.

Pracownik socjalny dla beneficjentów projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok. 32
czynne:  poniedziałek – piątek
w godzinach 8.00 – 16.00
tel./fax:   46 834 59 47; tel. 46 834 59 45
e-mail: efspcpr@powiat-skierniewice.pl

5.

Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Godzianów

Klub seniora dla 20 osób 4 × w tygodniu po 5 godz.

Remont i wyposażenie pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem Klubu.

Zajęcia mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej poprzez zajęcia: ruchowe i manualne; spotkania edukacyjne z: lekarzem, psychologiem, dietetykiem; informatyczne;  integracyjne: wycieczki, zabawy taneczne, spotkania pozwalające zaprezentować własne zdolności, wspólne wyjścia do kina, muzeum czy teatru.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie,
96-128 Godzianów, ul. T. Kościuszki 82
czynne:
poniedziałek, środa i czwartek w godzinach 7.30–15.30,
wtorek w godzinach 7.30–17.00,
piątek w godzinach 7.30–14.00
tel. 785 361 068,  603 100 583
e-mail: gopsgodzianow@poczta.onet.pl

6.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 25 osób niesamodzielnych (realizowane we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu skierniewickiego)

Szkolenie dla 22 osób świadczących usługi opiekuńcze

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”,
96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 H, pok. 31
czynne: poniedziałek – piątek
w godzinach: 8.00 – 12.00
tel. 519 664 874
e-mail: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl

7.

Usługi prawne obywatelskie dla uczestników projektu (z zakresu uprawnień, spadków, darowizn, spraw rodzinnych)

Realizowane będą przez doradcę i prawnika 1 godzinę w tygodniu w Skierniewicach w siedzibie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”,
96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 H, pok. 30
czynne:  wtorek
w godzinach: 15.00 – 16.00
tel. 519 664 874
e-mail: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl

8.

Długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa

Usługa realizowana będzie w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej przez wykwalifikowany personel medyczny – 2 pielęgniarki.

Usługą będzie objętych 45 osób

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej,
96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20
czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00;
śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00
tel. 512 444 208
e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl

9.

Opieka paliatywna lub hospicyjna realizowana w warunkach domowych

Usługa realizowana przez wykwalifikowany personel medyczny – 2 pielęgniarki i lekarza dla osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej,
96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18, pok. 20
czynne: pon., wt., pt. w godz. 8.00 – 16.00;
śr., czw. w godz. 8.00 – 18.00
tel. 512 444 208
e-mail: m.kusmierczyk@hospicjumskierniewice.pl

ZałącznikRozmiar
PDF icon Zadania realizowane w ramach projektu180.55 KB

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.