ZAZ Balcerów

Informacje o projekcie

Projekt pt. „ZAZ Balcerów” realizowany jest w okresie od 2018-08-01 do 2020-07-31. Celem projektu jest "Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym". 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór dostawcy:

  • całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem
  • pieca do ceramiki z wyposażeniem

zakup jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, którą złożył Wykonawca CERAMIKTHERM S.C. Grabski & Karpowicz,73-150 Łobez, Browarna 10.

Zapytanie ofertowe nr 6/2019

Celem zamówienia jest wybór dostawcy:

  • całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem

na potrzeby projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 4/2019

Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 4/2019 z dnia 25 marca 2019 roku na wybór dostawcy:

  • całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem,
  • pieca do ceramiki z wyposażeniem

na potrzeby projektu pn:. "ZAZ Balcerów", realizowanego w ramach Osi Priorytetowei IX "Włączenie społeczne" Działanie IX.1 ,,Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym".

Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 4/2019

Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 4/2019 z dnia 25 marca 2019 roku na wybór dostawcy:

  • całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem,
  • pieca do ceramiki z wyposażeniem

na potrzeby projektu pn:. "ZAZ Balcerów", realizowanego w ramach Osi Priorytetowei IX "Włączenie społeczne" Działanie IX.1 ,,Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym".

Zapytanie ofertowe nr 5/2019

Zapytanie ofertowe na Wykonawcę robót budowlanych dla projektu pn.”Przebudowa parteru i zamiana sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej”.

Zapytanie ofertowe nr 4/2019

Celem zamówienia jest wybór dostawcy:

  • całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem,
  • pieca do ceramiki z wyposażeniem,

na potrzeby projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Strony