Skierniewicki CUŚ

Skierniewicki CUŚ - informacje o projekcie

Celem głównym  projektu jest zapewnienie lepszego dostępu, na terenie powiatu skierniewickiego, do usług społecznych osobom niesamodzielnym umożliwiającym im uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Skierniewicki CUŚ” – Centrum Usług Środowiskowych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zadania realizowane w ramach CUŚ

Lista zadań realizowanych w ramach projektu "Skierniewicki CUŚ" - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, umowa nr RPLD.09.02.01-10-B060/18-00.

Zapytanie ofertowe - szkolenie opiekunów

Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „ Wspólna Troska” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: przeprowadzenie szkoleń dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.