Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" zaprasza dzieci niepełnosprawne (z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności) z terenu województwa łódzkiego na zajęcia rehabilitacyjne. Każde dziecko otrzyma minimum 1 godzinę rehabilitacji w tygodniu, w okresie od września do grudnia 2017 roku. Rehabilitacja prowadzona będzie przez rehabilitanta/masażystę, psychologa, terapeutów zajęciowych/pedagogów w zależności od potrzeb osób niepełnosprawnych. Rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych rehabilitacją dzieci, prosimy o kontakt email: biuro@wspolnatroska.pl, tel. 501 664 258 lub osobiście 96-100 Skierniewice, Stefana Batorego 64H. Działanie realizujemy w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Zajęcia rehabilitacyjne oferujemy w ramach projektu pt. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Ośrodku JP II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego w ramach działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku.