Przetargi

Powiadomienie o wyborze oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie Pzp w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wentylacja mechaniczna w budynku stołówki z zapleczem kuchennym i gospodarczym, ul. Batorego 64C, zlokalizowanej na działce 21/42„ informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

INSBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO- BUDOWLANE

KRZESIŃSCY spółka jawna
96- 100 Skierniewice
ul. Kozietulskiego 40

Pełna treść powiadomienia dostępna w załączniku.

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-05-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Istotnych Warunków Udziałów w Postępowaniu /specyfikacji/, w postępowaniu prowadzonym w oparciu o Pzp, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym, na:
WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU STOŁÓWKI Z ZAPLECZEM KUCHENNYM I GOSPODARCZYM UL. BATOREGO 64 C, ZLOKAZLIZOWANEJ NA DZIAŁCE 21/42.