Rozliczenie PIT z PITax.pl

Pomoc świąteczna 2017

W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych, w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2017 roku realizujemy projekt pt. „Pomoc świąteczna”, zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Łódzkiego. W ramach zadania 110 osób niepełnosprawnych i dzieci z najuboższych rodzin z terenu Skierniewic i okolicznych gmin otrzyma w okresie przedświątecznym paczki.