Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-05-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Istotnych Warunków Udziałów w Postępowaniu /specyfikacji/, w postępowaniu prowadzonym w oparciu o Pzp, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym, na:
WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU STOŁÓWKI Z ZAPLECZEM KUCHENNYM I GOSPODARCZYM UL. BATOREGO 64 C, ZLOKAZLIZOWANEJ NA DZIAŁCE 21/42.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ64.11 KB