Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska"

ul. Batorego 64H
96-100 Skierniewice
(woj. łódzkie)
E-mail: biuro@wspolnatroska.pl
KONTO: 95 1020 4580 0000 1702 0010 9397
Dane KRS: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSPÓLNA TROSKA
Dane NIP: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSPÓLNA TROSKA
Dane REGON: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSPÓLNA TROSKA

Telefony

 • Stowarzyszenie - 504-076-640
 • Biuro Porad Obywatelskich - 504-076-640
 • Centrum Wolontariatu - 504-076-640
 • Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II - 501-664-266
 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy - 501-664-266
 • NZOZ Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych
  (Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym):
  • rejestracja - 501-664-258
  • dyrektor - 725-707-555

Kontakt

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA