Kilometry Dobra

Kilometry Dobra to ogólnopolska akcja filantropijna, która pozwoli na realizować cele Stowarzyszenia.
Dołącz już dziś i ułóż z nami kilometry złotówek, zapisując się w Księdze Rekordów Guinnesa.

Uczestnicząc w „Kilometrach Dobra” chcemy zgromadzić środki finansowe na adaptację budynków służących aktywizacji społeczno-zawodowej, wsparciu oraz opiece nad osobami niepełnosprawnymi.
Załączone zdjęcia przedstawiają aktualny stan budynków, które chcemy doprowadzić do pełnej funkcjonalności. Po wykonaniu adaptacji będą one wyglądać tak, jak aktualna siedziba stowarzyszenia.

www.kilometrydobra.pl