"INTEGRACJA PRZEZ TURYSTYKĘ"

"INTEGRACJA PRZEZ TURYSTYKĘ" - to tytuł projektu jaki realizujemy w okresie od 26 sierpnia 2014 r. do 31 października 2014 r.

Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego w ramach umowy 42/D/PFRON/2014.