Statuty

Statut NZOZ

Statut NZOZ Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych.

Statut Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

Statut Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego.

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”.