Dokumenty

Statut fundacji

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem naszej fundacji.

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

W dniach 11-13 kwietnia 2014 r. na terenie Miasta Skierniewice została przeprowadzona zbiórka publiczna. Zebrane środki przeznaczono na sfinansowanie rehabilitacji społecznej członków Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”.

Strony

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.