Dokumenty

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

W dniach 11-13 kwietnia 2014 r. na terenie Miasta Skierniewice została przeprowadzona zbiórka publiczna. Zebrane środki przeznaczono na sfinansowanie rehabilitacji społecznej członków Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”.

Regulamin Stowarzyszenia

Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci niepełnosprawnych „Wspólna Troska”.